Home / Primăria Măxineni / Viceprimar

 

Viceprimarul comunei Măxineni, dl. Băluţă Neculai a fost ales de către Consiliul Local, din rândul membrilor săi, prin votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.


PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercită controlul asupra activitaţilor din targuri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,
e) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei sau al oraşului,
f) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autoritaţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe
g) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mări.


  • Declaratia de interese Viceprimar – Vezi declaratia pe anul – 2021 / 2022
  • Declaratia de avere Viceprimar – Vezi declaratia pe anul – 2021 / 2022

 

 
 
 

Accessibility Toolbar