Home / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • H.C.L. nr.1 din 10.01.2019 privind: alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Maxineni, judetul Braila – Vezi detalii

  H.C.L. nr.2 din 10.01.2019 privind: acoperirea definitiva a deficitului bugetar de la sectiunea dezvoltare in suma de 539559,09 lei, pentru anul 2018, cu sume din excedentul bugetar al anilor precedenti – Vezi detalii

  H.C.L. nr.3 din 31.01.2019 privind: aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole pentru anul 2019 – Vezi detalii

  H.C.L. nr.4 din 31.01.2019 privind: aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Maxineni, pentru anul 2019 – Vezi detalii

  H.C.L. nr.5 din 31.01.2019 privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al SPAS organizat la nivelul comunei Maxineni, judetul Braila – Vezi detalii

  H.C.L. nr.6 din 31.01.2019 privind: analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati – Vezi detalii

  H.C.L. nr.7 din 31.01.2019 privind: aprobarea Planului de activitate al comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Maxineni, pentru anul 2019 – Vezi detalii

  H.C.L. nr.12 din 27.02.2019 privind: aprobarea metodologiei de identificarea persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social si a Programului anual privind masurile de prevenire si combaterea marginalizarii sociale – Vezi detalii

  H.C.L. nr.13 din 27.02.2019 privind: stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local – Vezi detalii

  H.C.L. nr.14 din 27.02.2019 privind: aprobarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica “BRAILA GAZ” – Vezi detalii

  H.C.L. nr.15 din 27.02.2019 privind: aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei de 970 ha, din suprafata totala de 1052,6661 ha pasune, aflata in domeniul privat al comunei Maxineni, judetul Braila – Vezi detalii

  H.C.L. nr.16 din 27.02.2019 privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul ” Modernizarea liceului Matei Basarab din comuna Maxineni, judetul Braila” – Vezi detalii

  H.C.L. nr.17 din 27.02.2019 privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul “Modernizare strazi in localitatile Maxineni si Corbu-Nou, comuna Maxineni, judetul Braila” – Vezi detalii

  H.C.L. nr.18 din 27.02.2019 privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul “Extindere sediu primarie in comuna Maxineni, judetul Braila” – Vezi detalii