Home / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr. 90/26.11.2021 – H.C.L. privind  aprobarea Raportului de evaluare privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 15000mp,inscrisa in CF 74819,nr.casastral 3420 reprezentand Baza Sportiva Maxineni- Vezi detalii
  Nr. 89/26.11.2021 – H.C.L. privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului teren inscris in CF NR.70097,comuna Maxineni ,identificat intravilan  sat Maxineni cvartal 24,parcela 336/1,judetul Braila – Vezi detalii
  Nr. 88/26.11.2021 – H.C.L. privind se solicita emiterea avizului conform privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Maxineni in anul scolar 2022 -2023 – Vezi detalii
  Nr. 87/26.11.2021 – H.C.L. privind planul de masuri al Comitetului Local pentru Sitautii de Urgenta Maxineni pentru perioada sezonului rece 2021 – 2022 –Vezi detalii
  Nr. 86/26.11.2021 – H.C.L. privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan,proprietate privata a comunei Maxineni ,judetul Braila,in suprafata de 1329mp,inscris in CF75676,situat pe Sos.Matei Basarab,nr.54,cvartal 8 parcela 157 Lot 2 si cavrtal 8 parcela 157,localiatea Maxineni,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 85/26.11.2021 – H.C.L. privind participarea Comunei Maxineni la ,,Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public ” si aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului ,,Eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Maxinenei ,judetul Braila”-Vezi detalii
  Nr. 84/29.10.2021 – H.C.L. privind:aprobarea  Regulamentului cu privire la folosirea apartamentului cu o camera ,situat in localitatea  Maxineni,Str.Administratiei nr.51,bl.4,sc.1,et.1,ap.4,comuna Maxineni,judetul Braila,pentru cazuri sociale urgente –Vezi detalii
  Nr. 83/29.10.2021 – H.C.L. privind:aprobarea unor modificari ale statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 82/29.10.2021 – H.C.L. privind:prelungirea suspendarii functionarii Centrului de Zi din comuna Maxineni,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 81/29.10.2021 – H.C.L. privind:posibilitatea concesionarii suprafetei de 92,20 ha ,categoria de folosinta arabil,amplasat in Tarla 110,Parcela 1527,nr.carte funciara 1969,nr.cadastraal vechi 2610,pentru  construirea unei centrale fotovoltaice –Vezi detalii
  Nr. 80/29.10.2021 – H.C.L. privind:aprobarea cheltuielilor pentru investitiile in faza de D.A.L.I privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice –Vezi detalii
  Nr. 79/29.10.2021 – H.C.L. privind:stabilirea inregistrarii primariei comunei Maxineni in Sistemul national electronic de plata online (SNEP)si modul de suportare a comisionului  bancar la tranzactiile online –Vezi detalii
  Nr. 78/11.10.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico -economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:,,Modernizare statie de epurare sat Maxineni ,infiinatre statie de epurare sat Latinu,infiintare sistem de canalizare sat Corbu -Nou,modernizare sistem de canalizare sat Maxineni si sat Latinu ,,-Vezi detalii
  Nr. 77/11.10.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico -economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:,,Modernizare  drumuri comunale Maxineni , Corbu Vechi ,Corbu Nou si Oancea -Voinesti ,, –Vezi detalii
  Nr. 76/11.10.2021 – H.C.L. privind:aprobarea implementarii proiectului de investitii cu titlul ,,infiintare zona de agrement cu specific pescaresc in comuna Maxineni ”,solicitarea de finantare pentru aceasta in cadrul POPAM 2014 – 2020 -masura 12,,Consolidarea si diversificarea activitatilor in zona de pescuit si acvacultura ”a Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a zonei a judetului Braila -(Flag Braila ),precum si a indicatorilor tehnico economici –Vezi detalii
  Nr. 75/11.10.2021 – H.C.L. privind:Desemnarea a trei reprezentanti din randul consilierilor locali ai comunei ,in consiliul de administratie al unitatii de invatamant apartinand comunei Maxineni,jud.Braila ,pentru anul scolar 2021 -2022 –Vezi detalii
  Nr. 74/11.10.2021 – H.C.L. privind:Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Maxineni, judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 73/27.09.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Studiului de oportunitate a delegarii serviciului ,a Regulamentului de organizare si functionare ,a Caietului de sarcini si a Contractului -cadru privind serviciul de iluminat public a localitatilor comunei Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 72/27.09.2021 – H.C.L. privind:rectificarea bugetului local al comunei Maxineni pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 71/27.09.2021 – H.C.L. privind:modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 70/27.09.2021 – H.C.L. privind:revocarea HCL nr.54/2021 -privind Consiliul local Maxineni -privind posibilitatea concesionarii/inchirierii Stadionului Maxineni si a terenului din vecinatatea acestuia in suprafata de aprox.1 ha in vederea infiintarii unei baze sportive –Vezi detalii
  Nr. 69/27.09.2021 – H.C.L. privind:revocarea HCL nr.52/2021 -privind Consiliul local Maxineni -privind posibilitatea infiintarii unei societati publice a comunei Maxineni ,care sa cuprinda mai multe activitati –Vezi detalii
  Nr. 68/27.09.2021 – H.C.L. privind:Desemnarea a doi reprezentanti din randul consilierilor locali ai comunei ,in consiliul de administratie al unitatii de invatamant apartinand comunei Maxineni,jud.Braila ,pentru anul scolar 2021 -2022 –Vezi detalii
  Nr. 67/27.09.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico -economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:,,Modernizare strazi in satul Corbu Nou ,comuna Maxineni ,jud.Braila ,,-Vezi detalii
  Nr. 66/17.09.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico -economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:,,Modernizarea strazilor din localitatea Latinu si Corbu Vechi ,comuna Maxineni ,jud.Braila ,,-Vezi detalii
  Nr. 65/31.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea documentatiilor de licitatie a terenului agricol/amenajare piscicola in suprafata de 349,65ha teren,care apartine domeniului public al comunei Maxineni,jud.Braila –Vezi detalii
  Nr. 64/31.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea actului aditional nr.2 la contractul de acordare de servicii sociale nr.1826/36/30/03/2020 incheiat intre Primaria Comunei Maxineni si Asociatia RAAYN&DAR&LYL Braila,privind serviciile sociale acordate numitei Panait Mandica –Vezi detalii
  Nr. 63/31.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea infiintatii Societatii Comerciale ,,Amenajare si Intretinere Comunala Maxineni”Socieatate cu Raspundere Limitata –Vezi detalii
  Nr. 62/31.08.2021 – H.C.L. privind: stabilirea salariilor de baza pentru functinarii publici si personalul contractual din cadul familiei ocupationale,,Administratie,,din aparatul de specialitate al primarului comunei Maxineni,jud.Braila –Vezi detalii
  Nr. 61/31.08.2021 – H.C.L. privind:insusirea bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Maxineni,jud.Braila –Vezi detalii
  Nr. 60/31.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico -economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:,,construire platforma depozitare  gunoi grajd ,fosa septica,imprejmuire si punct control ,,sat Corbu Nou,comuna Maxineni ,jud.Braila ” –Vezi detalii
  Nr. 59/02.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea asocierii Comunei Maxineni prin Consiliul Local Maxineni cu judetul Braila,prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de ,,modernizare accese auto-pietonale in localitatea Cornu Nou,comuna Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 58/02.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea asocierii Comunei Maxineni prin Consiliul Local Maxineni cu judetul Braila,prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de ,,modernizare accese auto-pietonale in localitatea Latinu,comuna Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 57/02.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici reprezentand valoare investitiei la obiectivul :,,modernizare accese auto- pietonale in localiatea Corbu Nou ,comuna Maxineni ”-Vezi detalii
  Nr. 56/02.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici reprezentand valoare investitiei la obiectivul :,,modernizare accese auto- pietonale in localiatea Latinu,comuna Maxineni ”-Vezi detalii
  Nr. 55/30.07.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investitii,,modernizare centru civic Maxineni ”-Vezi detalii
  Nr. 54/30.07.2021 – H.C.L. privind:acordul Consiliului local Maxineni ,privind posibilitatea concesionarii /inchirierii Stadionului Maxineni si a terenului din vecinatatea acestuia in suprafata de aprox.1 ha in vederea infiintarii unei baze sportive –Vezi detalii
  Nr. 53/30.07.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Regulamentului de utilizare terenuri sintetice cu structura metalica din cadrul comunei Maxineni teren Liceu Maxineni ,teren Sat Corbu Nou,teren Sat Latinu –Vezi detalii
  Nr. 52/30.07.2021 – H.C.L. privind:acordul Consiliului Local Maxineni ,privind posibilitatea infiintatii unei societati publice a comunei Maxineni,care sa cuprinda mai multe activitatti –Vezi detalii
  Nr. 51/30.07.2021 – H.C.L. privind:analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati –Vezi detalii
  Nr. 50/12.07.2021 – H.C.L. privind:aprobarea asocierii Comunei Maxineni prin Consiliul Local Maxineni cu judetul Braila,prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de ,,modernizare accese auto-pietonale in localitatea Corbu – Nou,comuna Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 49/12.07.2021 – H.C.L. privind:aprobarea asocierii Comunei Maxineni prin Consiliul Local Maxineni cu judetul Braila,prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de ,,modernizare accese auto-pietonale in localitatea Latinu,comuna Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 48/12.07.2021 – H.C.L. privind:legerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Maxineni ,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 47/30.06.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor temperaturilor ridicate aspura populatiei la nivelul comunei Maxineni ,pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 46/30.06.2021 – H.C.L. privind:aprobarea raportului de evaluare pentru concesionarea terenului arabil categoria de folosinta ,,Amenajare piscicola ”din comuna Maxineni ,judetul Braila ,conform HCL nr.24/26.02.2021 privind :aprobarea in vederea atribuirii de cate o treime din suprafata totala de teren de 700,35 ha in incinta fostei amenajari piscicole pentru a fi integrata in urma.categorii:teren arabil pentru cultivare cereale,plante de nutret,piscicultura ,pasune –Vezi detalii
  Nr. 45/30.06.2021 – H.C.L. privind:aprobarea constituirii Comisiei de evaluare si negociere a pretului de achizitie a imobilelor de pe piata libera –Vezi detalii
  Nr. 44/30.06.2021 – H.C.L. privind:aprobarea ,,Raportului de evaluare pentru achizitionarea imobilului situat pe strada Administratiei nr.44(cv.4,P60) ,comuna Maxineni ,judetul Braila ,conform HCL.26/26.02.2021 – privind acordul Consilului Local maxineni,privind efectuarea de evaluari la imobilele aflate in vecinatatea Primariei Comunei Maxineni,cu posibilitatea de cumpararea acestora –Vezi detalii
  Nr. 43/30.06.2021 – H.C.L. privind:aprobarea ,,Regulamentului pentru achizitia de imobile teren,in comuna Maxineni ” –Vezi detalii
  Nr. 42/28.05.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:”Modernizarea strazilor din localitatea latinu si Corbu -Vechi ,comuna Maxineni,judetul Braila ,,-Vezi detalii
  Nr. 41/28.05.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane ,materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 40/28.05.2021 – H.C.L. privind:modificarea si completarea HCL nr.15/2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei de 970 ha,din suprafata totala de 1052,661 ha pasune ,aflata in domeniul privat al comunei Maxineni,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 39/28.05.2021 – H.C.L. privind:modificarea si completarea HCL nr.3/2021 privind stabilirea taxei de inchiriere din inventarul comunei Maxineni,jud.Braila ,pt.anul fiscal 2021 –Vezi detalii
  Nr. 38/28.05.2021 – H.C.L. privind:aprobarea scutirii sumei de 31336 lei reprezentand impozite terenuri cu destinatie agricola si caldiri detinute si utilizate de societati comerciale (membrii cooperatori)aflate in inventarul/patrimoniul acestora ,care au comercializat minimum 50%din productia valorificata in anul fiscal anterior celui care se acorda scutirea prin /catre Cooperativele Agricole ,de la plata pentru anul 2021 catre bugetul comunei Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 37/28.05.2021 – H.C.L. privind:stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare –Vezi detalii
  Nr. 36/28.05.2021 – H.C.L. privind:aprobarea suspendarii functionarii Centrului de Zi din comuna Maxineni,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 35/28.05.2021 – H.C.L. privind:alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Maxineni ,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 34/16.04.2021 – H.C.L. privind:utilizarea sumei de 1660 mii lei din excedentul anilor precedenti ,pentru finantarea sectiunii de dezvoltare –Vezi detalii
  Nr. 33/16.04.2021 – H.C.L. privind:aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 32/16.04.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 31/16.04.2021 – H.C.L. privind:aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe semestrul II 2020 –Vezi detalii
  Nr. 30/29.01.2021 – H.C.L. privind:stabilirea cuantumului si criteriilor de acordare a burselor scolare de merit pentru elevii Liceului ,,Matei Basarab”maxineni,jud.Braila –Vezi detalii
  Nr. 29/16.04.2021 – H.C.L. privind:stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea Primariei comunei  Maxineni ,jud.Braila –Vezi detalii
  Nr. 26/26.02.2021 – H.C.L. privind:acordul Consiliului Local Maxineni ,privind efectuarea de evaluari la imobilele aflate in vecinatatea Primariei Comunei Maxineni,cu posibilitatea de cumparare a acestora –Vezi detalii
  Nr. 25/26.02.2021 – H.C.L. privind:acordul Consiliului Local Maxineni ,privind posibilitatea concesionarii unui teren intravilan in suprafata de aprox 13 ha ,pt.constituirea unui parcfotovoltaic,pt.producere energi electrica –Vezi detalii
  Nr. 24/26.02.2021 – H.C.L. privind:aprobarea in vederea atribuirii de cate o treime din suprafata totala de teren de 700,35 ha in incinta fostei amenajari piscicole pentru a fi integrata in urma.categorii:teren arabil pentru cultivare cereale,plante de nutret,piscicultura ,pasune –Vezi detalii
  Nr. 23/26.02.2021 – H.C.L. privind: constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata totala de 803,20 mp Cvartal *,Parcela 154,intravilan sat Maxineni,in favoarea doamnelor Lazarescu Lica Victoria si Barbu Maria Livia –Vezi detalii
  Nr. 22/26.02.2021 – H.C.L. privind: aprobarea Actului Aditional nr.24- privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale si Dispozitiilor Speciale -Partea Comuna ,Dispozitiilor speciale Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale -Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr .670 din 10.09.2009,cu modificarile si completarile ulterioare ,in baza strategiei de Tarifare a Serviciilor pt per 2021-2025 –Vezi detalii
  Nr. 21/26.02.2021 – H.C.L. privind:modificarea Hotararii nr.12 din 13.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Maxineni privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ  Teritoriala Comuna Maxineni ,in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud.Braila in per 2014 2020,conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente –Vezi detalii
  Nr. 20/26.02.2021 – H.C.L. privind:modificarea Hotararii nr.11 din 13.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Maxineni privind aprobarea Planului Anual  de Evolutie a preturilor /Tarifelor Serviciilor ,conform rezultatelor Analizei Cost  Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud.Braila in per 2014 2020 – Vezi detalii
  Nr. 19/26.02.2021 – H.C.L. privind: modificarea Hotararii nr.9 din 13.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Maxineni privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe  Sistemele  de  Apa Uzata care se vor realiza prin  Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud.Braila in per 2014 2020  – Vezi detalii
  Nr. 18/26.02.2021 – H.C.L. privind:modificarea Hotararii nr.8din 13.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Maxineni privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud.Braila in per 2014 2020 si a indicatorilor tehnico economici ai Proiectului pt UAT Comuna Maxineni – Vezi detalii
  Nr. 17/26.02.2021 – H.C.L. privind:revocare HCL.96/2020 privind scutite plata impozit aferent spatiului concesionat din imobilul situat in comuna Maxineni,str.Matei Basarab,nr.58 (dispensar) –Vezi detalii
  Nr. 16/26.02.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Maxineni,pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 15/23.02.2021 – H.C.L. privind: incetarea mandatului de consilier local a domnului Eugen Benescu –Vezi detalii
  Nr. 14/29.01.2021 – H.C.L. privind: casarea obiectelor din evidenta contabila a institutiei,urmare a inventarului efectuat in data de 30.12.2020 –Vezi detalii
  Nr. 13/29.01.2021 – H.C.L. privind:aprobarea imputernicirea persoanelor care vor semna documente aferente operatiunilor bancare ce se vor derule prin contul curent deschis la UniCredit BANK –Vezi detalii
  Nr. 12/29.01.2021 – H.C.L. privind:aprobarea deschiderii unui cont curent in lei la UniCredit BANK –Vezi detalii
  Nr. 11/29.01.2021 – H.C.L. privind:aprobarea proiectului si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului :,,Asigurarea de infrastructura IT in cadrul procesului educational online – Vezi detalii
  Nr. 10/29.01.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 9/29.01.2021 – H.C.L. privind:analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II 2020 si stabilirea masurilor pt eficientizarea acestei activitati –Vezi detalii
  Nr. 8/29.01.2021 – H.C.L. privind: aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 ,ce vor fi executate de catre  beneficiarii de ajutor social ,conform Legii nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare –Vezi detalii
  Nr. 7/29.01.2021 – H.C.L. privind:aprobarea metodologiei de identificarea  persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social si a Programului anual privind masurilede prevenire si combaterea marginalizarii sociale –Vezi detalii
  Nr. 6/29.01.2021 – H.C.L. privind:asumarea de catre Consiliul local Maxineni a planului local de masuri privind implementarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 5/29.01.2021 – H.C.L. privind: aprobarea infiintarii Grupului de Lucru Local si a Grupului de Initiativa Locala pentru romi, la nivelul comunei Maxineni, judetul Braila – Vezi detalii
  Nr. 4/29.01.2021 – H.C.L. privind: aprobarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Maxineni, judetul Braila – Vezi detalii
  Nr. 3/29.01.2021 – H.C.L. privind: stabilirea taxei de inchiriere a utilajelor din inventarul comunei Maxineni, judetul Braila, pentru anul fiscal 2021 – Vezi detalii
  Nr. 2/29.01.2021 – H.C.L. privind: acoperirea definitiva a deficitului anului 2020 – Vezi detalii
  Nr. 1/29.01.2021 – H.C.L. privind: Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Maxineni, judetul Braila – Vezi detalii