Home / Consiliul Local / Comisii de specialitate

 

COMISIA nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, protectie sociala


 • Botea Gabriel-Silviu – Presedinte
 • Benescu Eugen – Secretar
 • Tiru Nicolae – Membru
 • Cernat Ionel – Membru
 • Nastase Maria – Membru

COMISIA nr.2 pentru agricultura, gospodarie comunala, urbanism, protectia mediului, invatamant, cultura, sanatate

 • Baluta Neculai – Presedinte
 • Barbu Georgiana – Secretar
 • David Gheorghe – Membru
 • Ghinea Gheorghe – Membru
 • Dima Nelu – Membru

COMISIA nr.3 pentru administratie publica locala, juridic, apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor, activitati sportive si de agrement, servicii si control

 • David Dumitru – Presedinte
 • Ene Ionelia – Secretar
 • Stan Aurel – Membru

Sursa: Hotărârea privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măxineni, Nr. 79/12.11.2020

 
 
 

Accessibility Toolbar