Home / Primăria Măxineni

 

Primaria reprezinta autoritatea executiva a unitatii administrativ teritoriale.

 
 • Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență – S.V.S.U.

  Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență funcționează din data de …… si cuprinde …. membri. Isi desfasoara activitatea in cadrul Primariei Măxineni, fiind subordonat Primarului...

   
 • Declaraţii de avere şi interese funcţionari

  Completarea declaratiilor de avere şi interese se face in conformitate cu Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor...

   
 • Organigrama şi ştatul de funcţii al Comunei Măxineni

  Organigrama şi ştatul de funcţii al Comunei Măxineni

   
 • Viceprimar

  Viceprimarul comunei Măxineni, dl. Băluţă Neculai a fost ales de către Consiliul Local, din rândul membrilor săi, prin votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. PRINCIPALELE...

   
 • Secretar General

  Secretarul General al comunei Măxineni, d-na Mihaela Săndulescu, este funcţionar public de conducere şi nu poate fi membru al unui partid politic. Aceasta coordonează compartimentele...

   
 • Contabil

  Activitatea contabila a comunei Măxineni este  asigurata de catre d-na Baciu Tudorita care este funcţionar public şi nu poate fi membru al unui partid politic....

   
 • Primar

  Primarul comunei Măxineni, dl. Ionuţ Postolache a fost ales de cetăţeni prin vot universal, direct, egal, secret şi liber exprimat, la alegerile locale din 27 Septembrie...

   
 
 
 

Accessibility Toolbar