Home / Primăria Măxineni

 

Primaria reprezinta autoritatea executiva a unitatii administrativ teritoriale.

 
  • Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență – S.V.S.U.

    Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență funcționează din data de …… si cuprinde …. membri. Isi desfasoara activitatea in cadrul Primariei Măxineni, fiind subordonat Primarului...

     
  • Declaraţii de avere şi interese funcţionari

    Completarea declaratiilor de avere şi interese se face in conformitate cu Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor...

     
  • Organigrama şi ştatul de funcţii al Comunei Măxineni

    Organigrama şi ştatul de funcţii al Comunei Măxineni

     
  • Viceprimar

    Viceprimarul comunei Măxineni, dl. Băluţă Neculai a fost ales de către Consiliul Local, din rândul membrilor săi, prin votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. PRINCIPALELE...

     
  • Secretar General

    Secretarul General al comunei Măxineni, d-na Mihaela Săndulescu, este funcţionar public de conducere şi nu poate fi membru al unui partid politic. Aceasta coordonează compartimentele...

     
  • Contabil

    Activitatea contabila a comunei Dănicei este  asigurata de catre d-na ……….. care este funcţionar public şi nu poate fi membru al unui partid politic.  ...

     
  • Primar

    Primarul comunei Măxineni, dl. Ionuţ Postolache a fost ales de cetăţeni prin vot universal, direct, egal, secret şi liber exprimat, la alegerile locale din 27 Septembrie...