Home / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr. 69/29.07.2022 – H.C.L. privind: participarea Comunei Maxineni la “Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” si aprobarea Devizului General al obiectivului de investitii “Eficientizarea sistemului de iluminat public in Comuna Maxineni, judetul Braila” – Vezi detalii
  Nr. 68/29.07.2022 – H.C.L. privind: acordarea unui mandat special domnului Primar Postolache Ionut Daniel – Vezi detalii
  Nr. 67/29.07.2022 – H.C.L. privind: aprobarea Actului aditional nr.25 privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Art.36 din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – Vezi detalii
  Nr. 66/29.07.2022 – H.C.L. privind:rectificarea bugetului local al comunei Maxineni pe anul 2022 – Vezi detalii
  Nr. 65/29.07.2022 – H.C.L. privind: aprobarea implementarii proiectului de investitii cu titlul “amenajare zona de agrement cu specific pescaresc” – Vezi detalii
  Nr. 64/29.07.2022 – H.C.L. privind: modificarea si completarea art 6 din H.C.L. nr.76/11.10.2021 – Vezi detalii
  Nr. 63/29.07.2022 – H.C.L. privind: aprobarea realizarii Studiului de fezabilitate la obiectivul: “Modernizare statie de epurare Maxineni, infiintare sistem de canalizare sat Corbu Nou si sat Latinu, modernizare sistem de canalizare sat Maxineni” prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny” – Vezi detalii
  Nr. 62/28.06.2022 – H.C.L. privind: aprobarea comisionului de 0,9% pentru efectuarea operatiunilor de plata cu card si plati prin ghiseul.ro, practicat de catre Banca Transilvania Sucursala Braila – Vezi detalii
  Nr. 61/28.06.2022 – H.C.L. privind: scoaterea creantei in suma de 141079 lei din evidenta curenta si trecerea ei intr-o evidenta separata – Vezi detalii
  Nr. 60/28.06.2022 – H.C.L. privind: aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului arabil extravilan in suprafata totala de 348,70 ha – Vezi detalii
  Nr. 59/28.06.2022 – H.C.L. privind: concesionarea suprafetei de 92,20 ha pentru construirea unei centrale solare fotovoltaice – Vezi detalii
  Nr. 58/28.06.2022 – H.C.L. privind: concesionarea Bazei Sportive Maxineni – Vezi detalii
  Nr. 57/28.06.2022 – H.C.L. privind: modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Maxineni, judetul Braila – Vezi detalii
  Nr. 56/28.06.2022 – H.C.L. privind: asumarea de catre Consiliul Local Maxineni a planului local de masuri privind implementarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru semestrul II al anului 2022 – Vezi detalii
  Nr. 55/28.06.2022 – H.C.L. privind: aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei la nivelul comunei Maxineni, judetul Braila, pentru anul 2022 – Vezi detalii
  Nr. 54/22.06.2022 – H.C.L. privind: participarea UAT Comuna Maxineni la “Programul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde…” – Vezi detalii
  Nr. 53/22.06.2022 – H.C.L. privind: modificarea si completarea H.C.L. nr.50/2022 – Vezi detalii
  Nr. 52/27.05.2022 – H.C.L. privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand valoarea  investitiei la obiectivul: “Modernizarea strazilor din localitatea Latinu si Corbu Vechi, comuna Maxineni, judetul Braila”- Vezi detalii
  Nr. 51/27.05.2022  – H.C.L. privind: aprobarea organigramei si a statului de functii pentru S.C. “Amenajare si Intretinere Comunala Maxineni” S.R.L., din comuna Maxineni, judetul Braila – Vezi detalii
  Nr. 50/27.05.2022 – H.C.L. privind: predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Proiect pilot – Construire Sala de sport scolara, sat Maxineni, cvartal 24, Parcela 336/1, comuna Maxineni, judetul Braila – Vezi detalii
  Nr. 49/27.05.2022  – H.C.L. privind: aprobarea actului aditional nr.2 la contractul de acordare de servicii sociale nr.1826/36/30.03.2020 – Vezi detalii
  Nr. 48/27.05.2022 – H.C.L. privind: aprobarea participarii primarului comunei Maxineni, judetul Braila, la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate pe anul 2022 – Vezi detalii
  Nr. 47/27.05.2022 – H.C.L. privind: insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa – Vezi detalii
  Nr. 46/27.05.2022 – H.C.L. privind: aprobarea inchirierii unui spatiu in fostul dispensar uman amplasat in sat Latinu, comuna Maxineni, judetul Braila,pentru infiintarea unui punct farmaceutic – Vezi detalii
  Nr. 45/27.05.2022 – H.C.L. privind: aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole pentru anul 2022 – Vezi detalii
  Nr. 44/27.05.2022 – H.C.L. privind: Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Maxineni, judetul Braila – Vezi detalii
  Nr. 43/20.04.2022 – H.C.L. privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2022 – Vezi detalii
  Nr. 42/20.04.2022 – H.C.L. privind: aprobarea cererii de finantare si devizul privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii “statii de reincarcare masini electrice in comuna Maxineni” – Vezi detalii
  Nr. 41/20.04.2022 – H.C.L. privind: aprobarea asocierii comunei Maxineni prin Consiliul Local Maxineni cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de “Modernizare accese auto, pietonale si rigole in localitatea Maxineni” – Vezi detalii
  Nr. 40/20.04.2022 – H.C.L. privind: aprobarea asocierii comunei Maxineni prin Consiliul Local Maxineni cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de “Modernizare trotuare pietonale in localitatea Maxineni” – Vezi detalii
  Nr. 39/31.03.2022 – H.C.L. privind:privind aprobarea depunerii proiectului,,Lucrari de crestere a eficientei energetice-Liceul Tehnologic ,,Matei Basarab “,comuna Maxineni, judetul Braila”-Vezi detalii
  Nr. 38/31.03.2022 – H.C.L. privind:privind aprobarea depunerii proiectului,,Lucrari de crestere a eficientei energetice-Sediu administrative UAT Maxineni,comuna Maxineni, judetul Braila”-Vezi detalii
  Nr. 37/31.03.2022 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand valoarea  investitiei la obiectivul:,,construire platforma depozitare gunoi de grajd ,fosa septica,imprejmuire si punct control acces ,comuna Maxineni, judetul Braila”-Vezi detalii
  Nr. 36/31.03.2022 – H.C.L. privind:aprobarea devizului general reprezentand valoarea cheltuielilor necesare pt .realizarea obiectivului:”Construire centru multifunctional ,sat Maxineni,comuna Maxineni ,,la Biserica Maxineni -judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 35/31.03.2022 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand valoarea  investitiei la obiectivul:,,Amenajare teren sport cu gazon sintetic  comuna Maxineni”-Vezi detalii
  Nr. 34/31.03.2022 – H.C.L. privind:aprobarea devizului general reprezentand valoarea cheltuielilor necesare pt .realizarea obiectivului:”Reparatii Biserica Corbu Nou,comuna Maxineni,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 33/31.03.2022 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand valoarea  investitiei la obiectivul:,,Modernizare accese trotuare Maxineni”-Vezi detalii
  Nr. 32/31.03.2022 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand valoarea  investitiei la obiectivul:,,Modernizare accese auto pietonale  in comuna Maxineni”-Vezi detalii
  Nr. 31/31.03.2022 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand valoarea de investitie la obiectivul:,,Infiintare zona de agreement cu specific pescaresc in comuna Maxineni” – Vezi detalii
  Nr. 30/31.03.2022 – H.C.L. privind:predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.”S.A.,a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii,,Sala de Sport str.Republicii,sat Corbu Nou,Cvartal 30,Parcela 381,comuna Maxineni,judetul Braila-Vezi detalii
  Nr. 29/31.03.2022 – H.C.L. privind:predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.”S.A.,a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii,,Sala de Sport sat Maxineni,Cvartal 24,Parcela 336/1,comuna Maxineni,judetul Braila-Vezi detalii
  Nr. 28/31.03.2022 – H.C.L. privind:aprobarea cererii de finantare si devizul estimativ pentru obiectivul de investitii,,Sistem public de distributie inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni ,judetul Braila”-Vezi detalii
  Nr. 27/31.03.2022 – H.C.L. privind:aprobarea Acordului de asociere incheiat intra UAT-Comuna Romanu prin Consiliul local al comunei Romanu si UAT-Comuna Maxineni prin Consiliul local al comunei Maxineni pentru participarea in comun la proiectul de investitii:,,Sistem public de distributie inteligenta a gazelor naturale in comunele Romanu si Maxineni ,judetul Braila”-Vezi detalii
  Nr. 26/31.03.2022 – H.C.L. privind:rectificarea bugetului local al comunei Maxineni pe anul 2022 –Vezi detalii
  Nr. 25/31.03.2022 – H.C.L. privind:transferarea sumei de 44.090 lei reprezentand excedentul bugetului de venituri proprii,sursa E,din anii precedenti,in disponibilul bugetului local –Vezi detalii
  Nr. 24/31.03.2022 – H.C.L. privind:aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe semestrul II 2021 –Vezi detalii
  Nr. 23/31.03.2022 – H.C.L. privind:aprobarea scutirii sumei de 39.231 lei reprezentand impozite terenuri cu destinatie agricola si cladiri detinute si utilizate de societati comerciale (membrii cooperatori)aflate in inventarul /patrimoniul acestora ,care au comercializat minimum 50% din productia valorificata in anul fiscal anterior celui care se acorda scutirea prin/catre Cooperativele Agricole,de la plata pentru anul 2022 catre bugetul comunei Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 22/31.03.2022 – H.C.L. privind:radierea debitelor din amenzi contraventionale pentru persoane decedate,cu domiciliul pe raza comunei Maxineni,judetul Braila-Vezi detalii
  Nr. 21/31.03.2022 – H.C.L. privind:aprobarea metodologiei de identificarea  persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social si a Programului anual privind masurilede prevenire si combaterea marginalizarii sociale –Vezi detalii
  Nr. 20/31.03.2022 – H.C.L. privind:aprobarea planului de analiza si acoperire al comunei Maxineni,pentru anul 2022 si Fisa localitatii Maxineni in anul 2022 –Vezi detalii
  Nr. 19/10.02.2022 – H.C.L. privind:modificarea si completarea HCL NR.78/2021 privind aprobarea  indicatorilor tehnico -economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:,,Modernizare statie de epurare sat maxineni,infiintare statie de epurare sat Latinu,infiintare sistem de canalizare sat Corbu Nou,modernizare sistem de canalizare Maxineni si sat Latinu ”-Vezi detalii
  Nr. 18/10.02.2022 – H.C.L. privind: modificarea si completarea HCL NR.77/2021 privind aprobarea  indicatorilor tehnico -economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:,,Modernizare drumuri comunale Maxineni,Corbu Vechi,Corbu Nou si Oancea Voinesti”-Vezi detalii
  Nr. 17/10.02.2022 – H.C.L. privind: modificarea si completarea HCL NR.67/2021 privind aprobarea  indicatorilor tehnico -economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:,,Modernizare strazi in satul Corbu Nou,comuna Maxineni,judetul Braila ”-Vezi detalii
  Nr. 16/10.02.2022 – H.C.L. privind:utilizarea excedentului din anii precedenti in suma de 27436000lei pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare si utilizarea temporara a sumei de 200.000lei din excedentul anilor precedenti,in cazul inregistrarii unor goluri de casa –Vezi detalii
  Nr. 15/10.02.2022 – H.C.L. privind:aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 –Vezi detalii
  Nr. 14/10.02.2022 – H.C.L. privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022-Vezi detalii
  Nr. 13/10.02.2022 – H.C.L. privind:stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea Primariei comunei  Maxineni ,jud.Braila –Vezi detalii
  Nr. 12/10.02.2022 – H.C.L. privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascutii  din comuna Maxineni, judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 11/10.02.2022 – H.C.L. privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Maxineni, judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 10/10.02.2022 – H.C.L. privind indreptarea erorii materiale din HCL nr.65/2001 referitoare la aprobarea documentatiilor de licitatie a terenului agricol/amenajare piscicola in suprafata de 349,65 ha teren,care apartine domeniului public ,al comunei Maxineni,judetul Braila,in sensul ca se va citi domeniu privat in loc de domeniu public”-Vezi detalii
  Nr. 09/10.02.2022 – H.C.L. privind  aprobarea Raportului de evaluare privind concesionarea terenului arabil categoria de folosinta ,,Amenajari piscicole ”din comuna Maxineni,judetul Braila,in suprafata  de 349,65ha,situat in extravilanul comunei Maxineni,judetul Braila —Vezi detalii
  Nr. 08/31.01.2022 – H.C.L privind:aprobarea participarii primarului comunei Maxineni,judetul Braila,la cursuri de pregatire ,formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate in anul 2022 –Vezi detalii
  Nr. 07/31.01.2022 – H.C.L privind:aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Maxineni in anul scolar 2022-2023 pe baza ,,avizului conform” al inspectoratului scolar –Vezi detalii
  Nr. 06/31.01.2022 – H.C.L privind:aprobarea Regulamentului cu privire la folosirea Caminelor Cultyurale din localitatile :Maxineni,Latinu,Corbu Nou,Corbu vechi si Voinesti aflate in domeniul public al U.A.T.Comuna Maxineni,judetul Braila ,de catre persoane fizice,cetateni ai comunei Maxineni,jud.Braila-Vezi detalii
  Nr.05/31.01.2022 – H.C.L. privind:analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II 2021 si stabilirea masurilor pt eficientizarea acestei activitati –Vezi detalii
  Nr. 04/31.01.2022 – H.C.L. privind:aprobarea planului de actiuni si lucruri de interes local pe anul 2022,ce vor fi executatae de catre beneficiarii de ajutor social ,conform Ledi  nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare –Vezi detalii
  Nr. 03/31.01.2022 – H.C.L. privind: stabilirea salariilor de baza pentru functinarii publici si personalul contractual din cadul familiei ocupationale,,Administratie,,din aparatul de specialitate al primarului comunei Maxineni,jud.Braila-Vezi detalii
  Nr. 02/31.01.2022 – H.C.L. privind: acoperirea definitiva a deficitului anului 2021 –Vezi detalii
  Nr. 01/31.01.2022 – H.C.L. privind: Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Maxineni, judetul Braila –Vezi detalii

 • Nr. 98/22.12.2021 – H.C.L. privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat in domeniul public al comunei Maxineni si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 97/22.12.2021 – H.C.L. privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta ,asistenta juridica si reprezentare pentru anul 2022 –Vezi detalii
  Nr. 96/22.12.2021 – H.C.L. privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorarilor impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice cu pana la 500% si a criteriilor de incadrare a imobilelor in cladiri si terenuri neingrijite –Vezi detalii
  Nr. 95/22.12.2021 – H.C.L. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2022 –Vezi detalii
  Nr. 94/22.12.2021 – H.C.L. privind revocarea HCLnr.81/2021 – privind ,,posibilitatea concesionarii suprafetei de 92,20ha categoria de teren arabil ,carte funciara nr.1969,in vederea construirii unei centrale solare fotovoltaice,amplasata in Tarlaua 110 Parcela 1527,din domeniul public al comunei Maxineni  –Vezi detalii
  Nr. 93/15.12.2021 – H.C.L. privind revocarea HCLnr.61/2021 – privind insusirea bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Maxineni,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 92/15.12.2021 – H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Maxineni pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 91/15.12.2021 – H.C.L. privind aprobare cuantum burse de merit ,burse de studiu si burse sociale,elevilor din cadrul Liceului Tehnologic,,Matei Basarab,,Maxineni pentru semestrul I al anului scolar 2021 – 2022 –Vezi detalii
  Nr. 90/26.11.2021 – H.C.L. privind  aprobarea Raportului de evaluare privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 15000mp,inscrisa in CF 74819,nr.casastral 3420 reprezentand Baza Sportiva Maxineni- Vezi detalii
  Nr. 89/26.11.2021 – H.C.L. privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului teren inscris in CF NR.70097,comuna Maxineni ,identificat intravilan  sat Maxineni cvartal 24,parcela 336/1,judetul Braila – Vezi detalii
  Nr. 88/26.11.2021 – H.C.L. privind se solicita emiterea avizului conform privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Maxineni in anul scolar 2022 -2023 – Vezi detalii
  Nr. 87/26.11.2021 – H.C.L. privind planul de masuri al Comitetului Local pentru Sitautii de Urgenta Maxineni pentru perioada sezonului rece 2021 – 2022 –Vezi detalii
  Nr. 86/26.11.2021 – H.C.L. privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan,proprietate privata a comunei Maxineni ,judetul Braila,in suprafata de 1329mp,inscris in CF75676,situat pe Sos.Matei Basarab,nr.54,cvartal 8 parcela 157 Lot 2 si cavrtal 8 parcela 157,localiatea Maxineni,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 85/26.11.2021 – H.C.L. privind participarea Comunei Maxineni la ,,Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public ” si aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului ,,Eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Maxinenei ,judetul Braila”-Vezi detalii
  Nr. 84/29.10.2021 – H.C.L. privind:aprobarea  Regulamentului cu privire la folosirea apartamentului cu o camera ,situat in localitatea  Maxineni,Str.Administratiei nr.51,bl.4,sc.1,et.1,ap.4,comuna Maxineni,judetul Braila,pentru cazuri sociale urgente –Vezi detalii
  Nr. 83/29.10.2021 – H.C.L. privind:aprobarea unor modificari ale statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 82/29.10.2021 – H.C.L. privind:prelungirea suspendarii functionarii Centrului de Zi din comuna Maxineni,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 81/29.10.2021 – H.C.L. privind:posibilitatea concesionarii suprafetei de 92,20 ha ,categoria de folosinta arabil,amplasat in Tarla 110,Parcela 1527,nr.carte funciara 1969,nr.cadastraal vechi 2610,pentru  construirea unei centrale fotovoltaice –Vezi detalii
  Nr. 80/29.10.2021 – H.C.L. privind:aprobarea cheltuielilor pentru investitiile in faza de D.A.L.I privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice –Vezi detalii
  Nr. 79/29.10.2021 – H.C.L. privind:stabilirea inregistrarii primariei comunei Maxineni in Sistemul national electronic de plata online (SNEP)si modul de suportare a comisionului  bancar la tranzactiile online –Vezi detalii
  Nr. 78/11.10.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico -economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:,,Modernizare statie de epurare sat Maxineni ,infiinatre statie de epurare sat Latinu,infiintare sistem de canalizare sat Corbu -Nou,modernizare sistem de canalizare sat Maxineni si sat Latinu ,,-Vezi detalii
  Nr. 77/11.10.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico -economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:,,Modernizare  drumuri comunale Maxineni , Corbu Vechi ,Corbu Nou si Oancea -Voinesti ,, –Vezi detalii
  Nr. 76/11.10.2021 – H.C.L. privind:aprobarea implementarii proiectului de investitii cu titlul ,,infiintare zona de agrement cu specific pescaresc in comuna Maxineni ”,solicitarea de finantare pentru aceasta in cadrul POPAM 2014 – 2020 -masura 12,,Consolidarea si diversificarea activitatilor in zona de pescuit si acvacultura ”a Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a zonei a judetului Braila -(Flag Braila ),precum si a indicatorilor tehnico economici –Vezi detalii
  Nr. 75/11.10.2021 – H.C.L. privind:Desemnarea a trei reprezentanti din randul consilierilor locali ai comunei ,in consiliul de administratie al unitatii de invatamant apartinand comunei Maxineni,jud.Braila ,pentru anul scolar 2021 -2022 –Vezi detalii
  Nr. 74/11.10.2021 – H.C.L. privind:Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Maxineni, judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 73/27.09.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Studiului de oportunitate a delegarii serviciului ,a Regulamentului de organizare si functionare ,a Caietului de sarcini si a Contractului -cadru privind serviciul de iluminat public a localitatilor comunei Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 72/27.09.2021 – H.C.L. privind:rectificarea bugetului local al comunei Maxineni pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 71/27.09.2021 – H.C.L. privind:modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 70/27.09.2021 – H.C.L. privind:revocarea HCL nr.54/2021 -privind Consiliul local Maxineni -privind posibilitatea concesionarii/inchirierii Stadionului Maxineni si a terenului din vecinatatea acestuia in suprafata de aprox.1 ha in vederea infiintarii unei baze sportive –Vezi detalii
  Nr. 69/27.09.2021 – H.C.L. privind:revocarea HCL nr.52/2021 -privind Consiliul local Maxineni -privind posibilitatea infiintarii unei societati publice a comunei Maxineni ,care sa cuprinda mai multe activitati –Vezi detalii
  Nr. 68/27.09.2021 – H.C.L. privind:Desemnarea a doi reprezentanti din randul consilierilor locali ai comunei ,in consiliul de administratie al unitatii de invatamant apartinand comunei Maxineni,jud.Braila ,pentru anul scolar 2021 -2022 –Vezi detalii
  Nr. 67/27.09.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico -economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:,,Modernizare strazi in satul Corbu Nou ,comuna Maxineni ,jud.Braila ,,-Vezi detalii
  Nr. 66/17.09.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico -economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:,,Modernizarea strazilor din localitatea Latinu si Corbu Vechi ,comuna Maxineni ,jud.Braila ,,-Vezi detalii
  Nr. 65/31.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea documentatiilor de licitatie a terenului agricol/amenajare piscicola in suprafata de 349,65ha teren,care apartine domeniului public al comunei Maxineni,jud.Braila –Vezi detalii
  Nr. 64/31.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea actului aditional nr.2 la contractul de acordare de servicii sociale nr.1826/36/30/03/2020 incheiat intre Primaria Comunei Maxineni si Asociatia RAAYN&DAR&LYL Braila,privind serviciile sociale acordate numitei Panait Mandica –Vezi detalii
  Nr. 63/31.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea infiintatii Societatii Comerciale ,,Amenajare si Intretinere Comunala Maxineni”Socieatate cu Raspundere Limitata –Vezi detalii
  Nr. 62/31.08.2021 – H.C.L. privind: stabilirea salariilor de baza pentru functinarii publici si personalul contractual din cadul familiei ocupationale,,Administratie,,din aparatul de specialitate al primarului comunei Maxineni,jud.Braila –Vezi detalii
  Nr. 61/31.08.2021 – H.C.L. privind:insusirea bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Maxineni,jud.Braila –Vezi detalii
  Nr. 60/31.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico -economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:,,construire platforma depozitare  gunoi grajd ,fosa septica,imprejmuire si punct control ,,sat Corbu Nou,comuna Maxineni ,jud.Braila ” –Vezi detalii
  Nr. 59/02.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea asocierii Comunei Maxineni prin Consiliul Local Maxineni cu judetul Braila,prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de ,,modernizare accese auto-pietonale in localitatea Cornu Nou,comuna Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 58/02.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea asocierii Comunei Maxineni prin Consiliul Local Maxineni cu judetul Braila,prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de ,,modernizare accese auto-pietonale in localitatea Latinu,comuna Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 57/02.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici reprezentand valoare investitiei la obiectivul :,,modernizare accese auto- pietonale in localiatea Corbu Nou ,comuna Maxineni ”-Vezi detalii
  Nr. 56/02.08.2021 – H.C.L. privind:aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici reprezentand valoare investitiei la obiectivul :,,modernizare accese auto- pietonale in localiatea Latinu,comuna Maxineni ”-Vezi detalii
  Nr. 55/30.07.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investitii,,modernizare centru civic Maxineni ”-Vezi detalii
  Nr. 54/30.07.2021 – H.C.L. privind:acordul Consiliului local Maxineni ,privind posibilitatea concesionarii /inchirierii Stadionului Maxineni si a terenului din vecinatatea acestuia in suprafata de aprox.1 ha in vederea infiintarii unei baze sportive –Vezi detalii
  Nr. 53/30.07.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Regulamentului de utilizare terenuri sintetice cu structura metalica din cadrul comunei Maxineni teren Liceu Maxineni ,teren Sat Corbu Nou,teren Sat Latinu –Vezi detalii
  Nr. 52/30.07.2021 – H.C.L. privind:acordul Consiliului Local Maxineni ,privind posibilitatea infiintatii unei societati publice a comunei Maxineni,care sa cuprinda mai multe activitatti –Vezi detalii
  Nr. 51/30.07.2021 – H.C.L. privind:analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati –Vezi detalii
  Nr. 50/12.07.2021 – H.C.L. privind:aprobarea asocierii Comunei Maxineni prin Consiliul Local Maxineni cu judetul Braila,prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de ,,modernizare accese auto-pietonale in localitatea Corbu – Nou,comuna Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 49/12.07.2021 – H.C.L. privind:aprobarea asocierii Comunei Maxineni prin Consiliul Local Maxineni cu judetul Braila,prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de ,,modernizare accese auto-pietonale in localitatea Latinu,comuna Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 48/12.07.2021 – H.C.L. privind:legerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Maxineni ,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 47/30.06.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor temperaturilor ridicate aspura populatiei la nivelul comunei Maxineni ,pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 46/30.06.2021 – H.C.L. privind:aprobarea raportului de evaluare pentru concesionarea terenului arabil categoria de folosinta ,,Amenajare piscicola ”din comuna Maxineni ,judetul Braila ,conform HCL nr.24/26.02.2021 privind :aprobarea in vederea atribuirii de cate o treime din suprafata totala de teren de 700,35 ha in incinta fostei amenajari piscicole pentru a fi integrata in urma.categorii:teren arabil pentru cultivare cereale,plante de nutret,piscicultura ,pasune –Vezi detalii
  Nr. 45/30.06.2021 – H.C.L. privind:aprobarea constituirii Comisiei de evaluare si negociere a pretului de achizitie a imobilelor de pe piata libera –Vezi detalii
  Nr. 44/30.06.2021 – H.C.L. privind:aprobarea ,,Raportului de evaluare pentru achizitionarea imobilului situat pe strada Administratiei nr.44(cv.4,P60) ,comuna Maxineni ,judetul Braila ,conform HCL.26/26.02.2021 – privind acordul Consilului Local maxineni,privind efectuarea de evaluari la imobilele aflate in vecinatatea Primariei Comunei Maxineni,cu posibilitatea de cumpararea acestora –Vezi detalii
  Nr. 43/30.06.2021 – H.C.L. privind:aprobarea ,,Regulamentului pentru achizitia de imobile teren,in comuna Maxineni ” –Vezi detalii
  Nr. 42/28.05.2021 – H.C.L. privind:aprobarea indicatorilor tehnico economici reprezentand valoarea investitiei la obiectivul:”Modernizarea strazilor din localitatea latinu si Corbu -Vechi ,comuna Maxineni,judetul Braila ,,-Vezi detalii
  Nr. 41/28.05.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane ,materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 40/28.05.2021 – H.C.L. privind:modificarea si completarea HCL nr.15/2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei de 970 ha,din suprafata totala de 1052,661 ha pasune ,aflata in domeniul privat al comunei Maxineni,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 39/28.05.2021 – H.C.L. privind:modificarea si completarea HCL nr.3/2021 privind stabilirea taxei de inchiriere din inventarul comunei Maxineni,jud.Braila ,pt.anul fiscal 2021 –Vezi detalii
  Nr. 38/28.05.2021 – H.C.L. privind:aprobarea scutirii sumei de 31336 lei reprezentand impozite terenuri cu destinatie agricola si caldiri detinute si utilizate de societati comerciale (membrii cooperatori)aflate in inventarul/patrimoniul acestora ,care au comercializat minimum 50%din productia valorificata in anul fiscal anterior celui care se acorda scutirea prin /catre Cooperativele Agricole ,de la plata pentru anul 2021 catre bugetul comunei Maxineni –Vezi detalii
  Nr. 37/28.05.2021 – H.C.L. privind:stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare –Vezi detalii
  Nr. 36/28.05.2021 – H.C.L. privind:aprobarea suspendarii functionarii Centrului de Zi din comuna Maxineni,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 35/28.05.2021 – H.C.L. privind:alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Maxineni ,judetul Braila –Vezi detalii
  Nr. 34/16.04.2021 – H.C.L. privind:utilizarea sumei de 1660 mii lei din excedentul anilor precedenti ,pentru finantarea sectiunii de dezvoltare –Vezi detalii
  Nr. 33/16.04.2021 – H.C.L. privind:aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 32/16.04.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 31/16.04.2021 – H.C.L. privind:aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe semestrul II 2020 –Vezi detalii
  Nr. 30/29.01.2021 – H.C.L. privind:stabilirea cuantumului si criteriilor de acordare a burselor scolare de merit pentru elevii Liceului ,,Matei Basarab”maxineni,jud.Braila –Vezi detalii
  Nr. 29/16.04.2021 – H.C.L. privind:stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea Primariei comunei  Maxineni ,jud.Braila –Vezi detalii
  Nr. 26/26.02.2021 – H.C.L. privind:acordul Consiliului Local Maxineni ,privind efectuarea de evaluari la imobilele aflate in vecinatatea Primariei Comunei Maxineni,cu posibilitatea de cumparare a acestora –Vezi detalii
  Nr. 25/26.02.2021 – H.C.L. privind:acordul Consiliului Local Maxineni ,privind posibilitatea concesionarii unui teren intravilan in suprafata de aprox 13 ha ,pt.constituirea unui parcfotovoltaic,pt.producere energi electrica –Vezi detalii
  Nr. 24/26.02.2021 – H.C.L. privind:aprobarea in vederea atribuirii de cate o treime din suprafata totala de teren de 700,35 ha in incinta fostei amenajari piscicole pentru a fi integrata in urma.categorii:teren arabil pentru cultivare cereale,plante de nutret,piscicultura ,pasune –Vezi detalii
  Nr. 23/26.02.2021 – H.C.L. privind: constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata totala de 803,20 mp Cvartal *,Parcela 154,intravilan sat Maxineni,in favoarea doamnelor Lazarescu Lica Victoria si Barbu Maria Livia –Vezi detalii
  Nr. 22/26.02.2021 – H.C.L. privind: aprobarea Actului Aditional nr.24- privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale si Dispozitiilor Speciale -Partea Comuna ,Dispozitiilor speciale Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale -Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr .670 din 10.09.2009,cu modificarile si completarile ulterioare ,in baza strategiei de Tarifare a Serviciilor pt per 2021-2025 –Vezi detalii
  Nr. 21/26.02.2021 – H.C.L. privind:modificarea Hotararii nr.12 din 13.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Maxineni privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ  Teritoriala Comuna Maxineni ,in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud.Braila in per 2014 2020,conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente –Vezi detalii
  Nr. 20/26.02.2021 – H.C.L. privind:modificarea Hotararii nr.11 din 13.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Maxineni privind aprobarea Planului Anual  de Evolutie a preturilor /Tarifelor Serviciilor ,conform rezultatelor Analizei Cost  Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud.Braila in per 2014 2020 – Vezi detalii
  Nr. 19/26.02.2021 – H.C.L. privind: modificarea Hotararii nr.9 din 13.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Maxineni privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe  Sistemele  de  Apa Uzata care se vor realiza prin  Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud.Braila in per 2014 2020  – Vezi detalii
  Nr. 18/26.02.2021 – H.C.L. privind:modificarea Hotararii nr.8din 13.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Maxineni privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud.Braila in per 2014 2020 si a indicatorilor tehnico economici ai Proiectului pt UAT Comuna Maxineni – Vezi detalii
  Nr. 17/26.02.2021 – H.C.L. privind:revocare HCL.96/2020 privind scutite plata impozit aferent spatiului concesionat din imobilul situat in comuna Maxineni,str.Matei Basarab,nr.58 (dispensar) –Vezi detalii
  Nr. 16/26.02.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Maxineni,pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 15/23.02.2021 – H.C.L. privind: incetarea mandatului de consilier local a domnului Eugen Benescu –Vezi detalii
  Nr. 14/29.01.2021 – H.C.L. privind: casarea obiectelor din evidenta contabila a institutiei,urmare a inventarului efectuat in data de 30.12.2020 –Vezi detalii
  Nr. 13/29.01.2021 – H.C.L. privind:aprobarea imputernicirea persoanelor care vor semna documente aferente operatiunilor bancare ce se vor derule prin contul curent deschis la UniCredit BANK –Vezi detalii
  Nr. 12/29.01.2021 – H.C.L. privind:aprobarea deschiderii unui cont curent in lei la UniCredit BANK –Vezi detalii
  Nr. 11/29.01.2021 – H.C.L. privind:aprobarea proiectului si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului :,,Asigurarea de infrastructura IT in cadrul procesului educational online – Vezi detalii
  Nr. 10/29.01.2021 – H.C.L. privind:aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 9/29.01.2021 – H.C.L. privind:analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II 2020 si stabilirea masurilor pt eficientizarea acestei activitati –Vezi detalii
  Nr. 8/29.01.2021 – H.C.L. privind: aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 ,ce vor fi executate de catre  beneficiarii de ajutor social ,conform Legii nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare –Vezi detalii
  Nr. 7/29.01.2021 – H.C.L. privind:aprobarea metodologiei de identificarea  persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social si a Programului anual privind masurilede prevenire si combaterea marginalizarii sociale –Vezi detalii
  Nr. 6/29.01.2021 – H.C.L. privind:asumarea de catre Consiliul local Maxineni a planului local de masuri privind implementarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 5/29.01.2021 – H.C.L. privind: aprobarea infiintarii Grupului de Lucru Local si a Grupului de Initiativa Locala pentru romi, la nivelul comunei Maxineni, judetul Braila – Vezi detalii
  Nr. 4/29.01.2021 – H.C.L. privind: aprobarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Maxineni, judetul Braila – Vezi detalii
  Nr. 3/29.01.2021 – H.C.L. privind: stabilirea taxei de inchiriere a utilajelor din inventarul comunei Maxineni, judetul Braila, pentru anul fiscal 2021 – Vezi detalii
  Nr. 2/29.01.2021 – H.C.L. privind: acoperirea definitiva a deficitului anului 2020 – Vezi detalii
  Nr. 1/29.01.2021 – H.C.L. privind: Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Maxineni, judetul Braila – Vezi detalii

 
 
 

Accessibility Toolbar